Cofrestrwch yma i gymryd rhan yn arolwgAgweddau Digidol a Sgiliau Treftadaeth (DASH) Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Mae'r ffurflen yma hefyd yn gofyn am adborth mewn perthynas ag anghenion digidol cyfredol eich sefydliad y bydd y Gronfa yn eu defnyddio i lywio ei cynllunio sgiliau digidol, a rhoi gwybod i chi am y gweithgareddau a'r adnoddau y mae'n eu darparu.

Dim ond un person y gallwn gysylltu ag ef ym mhob sefydliad. Llenwch y ffurflen yma dim ond os ydych yn fodlon ac yn gallu gweithredu fel y cyswllt arweiniol, sy'n gyfrifol am elfennau digidol, ar ran eich sefydliad.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan prosiect DASH. 

Oddi wrth Tîm Prosiect DASH 

Ar ran Cronfa Dreftdaeth y Loteri Genedlaethol

Bydd data o'r ffurflen hon yn cael ei ddefnyddio i ychwanegu eich sefydliad at brosiect arolwg DASH, a bydd eich manylion yn cael eu rhannu gyda Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol er mwyn eu galluogi i gynnig mecanweithiau cymorth eraill a allai helpu eich sefydliad mewn ffyrdd perthnasol ac amserol. Drwy ddarparu gwybodaeth yn yr arolwg yma rydych yn cytuno y gall Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ei phrosesu fel y'i disgrifir yn eu polisi preifatrwydd.

 

 

Ble mae eich sefydliad? Required
Pa un o'r maes(au) canlynol yw prif ffocws eich sefydliad? Required
A oes angen i ni anfon fersiwn Gymraeg o arolwg DASH atoch chi?​ Required
Ticiwch i gadarnhau: